گیتی کریم

گیتی کریم

دکتر گیتی کریم، متولد سال 1320 در اصفهان و دارای مدرک‌های دکتری عمومی دامپزشکی (DVM) از دانشگاه تهران، MPH از دانشگاه تهران و MSC از گروه علوم غذایی دانشگاه ردینگ انگلستان است. وی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های گیتی کریم