سارا گی فوردن

سارا گی فوردن

سارا گی فوردن به مدت بیش از 15 سال صنعت مد ایتالیا را از میلان پوشش داد و انفجار برچسب هایی از جمله گوچی، آرمانی، ورساچه، پرادا و فراگامو را از آتلیه های خانوادگی به برندهای بزرگ شرح داد.

کتاب های سارا گی فوردن

خانه گوچی