لزلی گیبس

لزلی گیبس

لزلی گیبس نویسنده ی بین المللی و معلم دوره ی ابتدایی است. او و تصویرگر کتاب های جرقه برای یکی از کتاب هایشان به نام شب ترسناک برنده ی جایزه ی سی .بی. سی .ای شدند، جایزه ای که هر سال به یکی از کتاب های خردسالان تعلق می گیرد. کتاب های اردک را بیاور، به سرعت چشمک پری صورتی! و اولین خواب خرس کوچک اسم کتاب های دیگر لزلی گیبس است.

کتاب های لزلی گیبس

جرقه و دزد سگ های عروسکی


جرقه و آموزشگاه پلیس


جرقه و دزد تاج جواهر نشان


جرقه و مسابقه ی سگ پلیس