بهمن محصص

بهمن محصص

بهمن محصص (۹ اسفند ۱۳۱۰ در رشت - ۶ مرداد ۱۳۸۹ در رم) نقاش، مجسمه ساز و مترجم پیشروی ایرانی بود. نقاشی های آوانگارد بهمن محصص از آثار معتبر نقاشی مدرن ایران محسوب می شود.محصص در نظرسنجی نوروز سال ۹۴ فصلنامهٔ حرفه هنرمند برای انتخاب ده هنرمند برگزیده هنر نوگرای ایران که بین صد هنرمند و هنرشناس انجام شد، در صدر فهرست هنرمندان نوگرای ایران از دههٔ بیست تا به امروز قرار گرفت.

کتاب های بهمن محصص

مرحوم ماتیا پاسکال


گفت وگو با بهمن محصص


ترس جان