اروین کلس

اروین کلس

متولد 1977 است. معلم هنر و نویسنده ی بلژیکی است. چون تاریخ تنها درسی بود که از آن نمره های خوبی می گرفت، برای ورود به دانشگاه به سراغ معماری رفت و بعدها معلم تاریخ هنر شد. سرگرمی عجیب او نوشتن رمان های دلهره آور و جنایی برای گروه سنی نوجوان است که در بلژیک و هلند طرفداران زیادی دارد. کرکس اولین کتاب اوست که به طور مشترک با والتر باله نوشته است.

کتاب های اروین کلس

کرکس