مری جو ویور

مری جو ویور

مری جو ویور (متولد: 16 دسامبر 1942) استاد مطالعات مذهبی در دانشگاه ایندیانا است. جدیدترین کتاب های او، راست بودن و چپ چیست؟ (هر دو انتشارات دانشگاه ایندیانا)، با اختلافات درون کاتولیک آمریکایی در آغاز هزاره سروکار داشته اند. او بیش از 20 سال است که با ایندیاناپولیس کارملیتز دوست بوده است.

کتاب های مری جو ویور

درآمدی به مسیحیت