نیکیو نیوانو

نیکیو نیوانو

نیکیو نیوانو (1906-1999) یکی از بنیانگذاران و اولین رئیس سازمان بودایی Risshō Kōsei Kai بود. نیکیو که در ۱۵ نوامبر ۱۹۰۶ در میان کشاورزان متولد شد، زندگی فروتنانه ای در یک شهر کوچک داشت. بعداً در جوانی برای کار به توکیو نقل مکان کرد و در آنجا شروع به مطالعه چندین مذهب مختلف کرد. در طول تحصیل، در یک خطبه در مورد نیلوفر آبی شرکت کرد و بودایی شد.

کتاب های نیکیو نیوانو

مژه ها را نمی بینیم


زندگی بودا