حسین معماریان

حسین معماریان

دكتر معماریان متولد سال 1326، استاد دانشكده معدن پردیس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران، دانش‌آموخته رشته زمین‌شناسی از این دانشگاه در سال 1349 است. وی كارشناسی‌ارشد خود را سال 1354 در رشته زمین‌شناسی مهندسی از دانشگاه واترلو کانادا و دكتری را در سال 1373 در رشته شکستگی در سنگ از دانشگاه ولونگونگ استرالیا اخذ كرد.

کتاب های حسین معماریان