جواد پورکریمی

جواد پورکریمی

دکتر جواد پورکریمی متولد سال 1350، استادیار مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای کارشناسی, 1373, کشاورزی, گیلان، کارشناسی ارشد, 1379, تحقیقات آموزشی, دانشگاه تهران، دکتری, 1388, مدیریت آموزشی, دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) است.

کتاب های جواد پورکریمی