امی ون لوی

امی ون لوی

پروفسور امی ون لوی دارای مدرک دکترا است. در اقتصاد کاربردی او استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی و دانشکده سود اجتماعی و مدیریت دولتی دانشگاه گنت (بلژیک) است. به ویژه، او عضو گروه انفورماتیک تجاری و مدیریت عملیات است. او، در میان دیگران، دوره هایی را در زمینه مدیریت فرآیند کسب و کار و رسانه های اجتماعی تدریس می کند. امی قبل از ورود به دانشگاه به عنوان مشاور فناوری اطلاعات برای پروژه های بزرگ دولت الکترونیک کار می کرد.

کتاب های امی ون لوی