پاریس روزنتال

پاریس روزنتال

پاریس روزنتال در شیکاگو بزرگ شد و بله نام او از شهر پاریس گرفته شده است. آثار منتشر شده او از پرفروش‌های نیویورک تایمز هستند. از جمله «دختر عزیزم»، که با مادرش امی کروز روزنتال، و «پسر عزیزم»، که با پدرش، جیسون بی. روزنتال، نوشته است. او همچنین کتاب پرفروش نیویورک تایمز، «معلم عزیزم»، و همچنین «بچه‌ی عزیزم» را نوشت.

کتاب های پاریس روزنتال

پسر عزیزم…