ژنویو داما

ژنویو داما

ژنویو داما (Geneviève Damas) (زاده: 1970) کمدین، نمایشنامه نویس و رمان نویس بلژیکی است. او پس از گذراندن مدرک حقوق به تئاتر روی آورد و به بازیگری و کارگردانی نیز پرداخته است.

کتاب های ژنویو داما

اگر از رودخانه گذشتی


پاتریسیا