جان پل فلینتوف

جان پل فلینتوف

جان پل فلینتوف، نویسنده ای انگلیسی است. او تا به حال چندین کتاب غیرداستانی، از جمله کتاب «چگونه جهان را تغییر دهیم»، تألیف کرده و به تازگی رمانی را درباره ی آخرین روزهای حکومت «ملکه آن» به رشته ی تحریر درآورده است. 

کتاب های جان پل فلینتوف

چگونه جهان را تغییر دهیم