آلیور جیمز

آلیور جیمز

الیور جیمز روانشناس بالینی ، نویسنده ، پخش کننده و تهیه کننده مستند تلویزیون است. او غالباً در رادیو گویندگی کرده و در تلویزیون بازی می کند.
او نویسنده چندین کتاب از جمله آنفلوآنزا است که نقشی را که آرمان های مصرف کننده در ایجاد بدبختی ما ایفا می کند ، بررسی می کند.

در سال 1997 او "صندلی را برای بی بی سی2 " راارائه داد ، سریالی که افراد مشهور را روی نیمکت روانشناسی قرار می داد و در آن پیتر ماندلسون مشهور اشک ریخت.

الیور چندین سریال تلویزیونی دیگر را درباره موضوعات پیرامون بیماری روانی و جنبه های مختلف روانشناختی جامعه انگلیس تهیه و ارائه کرده است. او همچنین مجموعه ای را در مورد رشد کودک ارائه داده است.

وی معتمد موسسه خیریه آلزایمر است و به همراه همسر و دو فرزند کوچک خود در آکسفوردشایر زندگی می کند.

کتاب های آلیور جیمز

چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم