رومن کرزناریک

رومن کرزناریک

رومن کرزناریک نویسنده ، متفکر فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشکده زندگی است، که کلاس های مربوط به شغل را تدریس می کند. وی توسط Observer به عنوان یکی از متفکران برجسته شیوه زندگی انگلیس معرفی شده است و به سازمان هایی از جمله Oxfam و سازمان ملل متحد برای بهره گیری از همدلی و مکالمه برای ایجاد تغییرات اجتماعی مشاوره می دهد.

کتاب های رومن کرزناریک