فلیپا پری

فلیپا پری

فیلیپا پری (متولد 1957) یک روان درمانگر و نویسنده انگلیسی است. فیلیپا پری در وارینگتون لنکشایر متولد شد.

کتاب های فلیپا پری