جرم ج کانر

جرم ج کانر

جرم ج کانر (Jerome J. Connor) پروفسور بازنشسته دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه MIT می باشد. علایق پژوهشی وی شامل: مهندسی سازه، مکانیک محاسباتی، و ساختارهای هوشمند است.

کتاب های جرم ج کانر