مایکل پریچارد

مایکل پریچارد

مایکل اس. پریچارد، استاد فلسفه ویلارد ای. براون و مدیر مرکز مطالعات اخلاق در جامعه در دانشگاه میشیگان غربی است. او دکترای خود را در فلسفه از دانشگاه ویسکانسین و مدرک لیسانس خود را از کالج آلما (میشیگان) دریافت نموده و هم اکنون دروس تئوری اخلاقی، اخلاق عملی، اخلاق حرفه ای، فلسفه بریتانیا قرن هجدهم و فلسفه برای کودکان را تدریس می کند. کتاب کودکان خردورز ( 1996) از جمله تالیفات پریچارد می باشد.

کتاب های مایکل پریچارد

کودکان خردورز