شادمان شکروی

شادمان شکروی

شادمان شکروی نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبی متولد ۱۳۴۳ است. او دکترای فلسفه زیست شناسی دارد و رییس مرکز نویسندگی خلاق جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی است. او همچنین عضو هیئت علمی و نماینده شورای عالی آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان می باشد.

کتاب های شادمان شکروی