فخرالدین حجازی

فخرالدین حجازی

فخرالدین حجازی (متولد ۱۳۰۸ - درگذشته ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶) منتخب اول نخستین مجلس شورای اسلامی ایران از حوزه تهران و نیز نماینده تهران در دوره‌های دوم و سوم مجلس، از سخنرانان مذهبی فعال قبل از انقلاب ایران، از جمله از سخنرانان پراقبال حسینیه ارشاد بود.

کتاب های فخرالدین حجازی

نقش پیامبران در تمدن انسان


زندگانی امام حسن (ع)


شگفتی های نهج البلاغه


جنگ از دیدگاه نهج البلاغه