حسین سالار آملی

حسین سالار آملی

حسین سالار آملی سیاستمدار، محقق و استاد دانشگاه، در حال حاضر قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بین‌الملل و عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است.
وی دارای دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه لندن است. سالار آملی پیش تر سمت معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری، نمایندگی علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در انگلستان و ایرلند، مدیر کل دانش آموختگان وزرات علوم، معاونت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، نماینده ایران در مرکز منطقه‌ای انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه و پنج دوره متوالی دبیری جشنواره بین‌المللی خوارزمی را بر عهده داشته‌است.

کتاب های حسین سالار آملی