فیلیپ بال

فیلیپ بال

فیلیپ بال ، متولد 1962 ، نویسنده انگلیسی است. وی بیش از بیست سال سردبیر مجله Nature بود. او اکنون در یک ستون در Chemistry World می نویسد. وی در انتشارات مختلفی از جمله "دانشمندان جدید" ، نیویورک تایمز ، گاردین و ​​فایننشال تایمز مشارکت داشته است.

کتاب های فیلیپ بال

مولکول ها


عناصر