کریس گاسدن

کریس گاسدن

کریس گاسدن باستان شناس انگلیسی است که در باستان شناسی هویت ، به ویژه هویت انگلیسی تخصص دارد. او استاد باستان شناسی اروپا و مدیر موسسه باستان شناسی در دانشگاه آکسفورد است. [2]

کتاب های کریس گاسدن

پیش از تاریخ