جان لو

جان لو

جان لو زاده 16 مه 1946 ، یک جامعه شناس و محقق مطالعات علوم و فن آوری است ، هم اکنون در دانشکده علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد و طرفدار اصلی نظریه بازیگر-شبکه است. نظریه بازیگر-شبکه ، که گاه به اختصار ANT گفته می شود ، یک رویکرد علوم اجتماعی برای توصیف و توضیح ساختارها ، فرآیندها و وقایع اجتماعی ، سازمانی ، علمی و فناوری است. فرض بر این است که همه مؤلفه های چنین ساختارهایی (خواه اینها انسانی باشند یا در نه) شبکه ای از روابط را تشکیل می دهند که با همان اصطلاحات یا واژگان می توان نقشه برداری و توصیف کرد.

کتاب های جان لو

در جست و جوی روش