راسل استنارد

راسل استنارد

راسل استنارد یک فیزیکدان بازنشسته ذرات با انرژی بالا است که در 24 دسامبر 1931 در لندن ، انگلیس متولد شد. وی در حال حاضر مقام استاد فیزیك را در دانشگاه اُپِن دارد. در سال 1986 ، او به دلیل "مشارکتهای مهم در زمینه ارزشهای معنوی ؛ به ویژه برای کمک به درک بیشتر علم و دین" ، جایزه پروژه تمپلتون انگلستان را دریافت کرد. او به دلیل "مشارکت در فیزیک و محبوبیت علمی" (1998) و مدال و جایزه براگ "انستیتوی فیزیک" به دلیل "کمکهای برجسته در آموزش فیزیک" (1999) جایزه گرفت. وی در سال 2000 به عنوان همکار کالج دانشگاه لندن پذیرفته شد.

کتاب های راسل استنارد