محمد نایب پور

محمد نایب پور

اینجانب دکتر محمد نایب پور در سال 1342 در شهر تهران متولد شدم دوران کودکی و نوجوانی و جوانی را در همین شهر گذراندم. در سال 1359 از منطقه ده تهران - دبیرستان احمد اختری (جلوه سابق ) دیپلم گرفتم سپس به دانشگاه افسری وارد شدم و در سال 1361 به دوره افسری پایان دادم همزمان با آغاز خدمت در عرصه علم وارد شدم. در سال 1364 در مقطع کارشناسی مترجمی زبان روسی از طریق کنکور سراسری به دانشگاه تهران راه یافتم و در سال 1369 موفق به اخذ مدرک کارشناسی شدم. در سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ ایران از طریق سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی راه یافتم و در سال 1376 از رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان (ترجمه و نقد بخشهایی از سفرنامه س-لومنیتسکی) به راهنمایی دکتر علی اصغر مصدق دفاع کردم. در سال 1376 از دانشگاه علوم انتظامی به عنوان عضو هیات علمی به وزارت علوم معرفی شدم که پس از طی مراحل گزینش مصاحبه حضوری و بررسی سوابق با عضویت در هیات علمی موافقت گردید .

کتاب های محمد نایب پور