ماکسیم گورکی

ماکسیم گورکی

آلکسی ماکسیموویچ پشکوف که با نام ماکسیم گورکی شناخته می شود نویسندهٔ اهل روسیه و شوروی، از بنیان گذاران سبک ادبی واقع گرایی سوسیالیستی، فعال سیاسی و پنج بار نامزد جایزهٔ نوبل ادبیات بود.

کتاب های ماکسیم گورکی

دماغ


مادر


استادان زندگی


ولگردها


دانشکده های من


دوران کودکی