هنریک بروس

هنریک بروس

هنریک بروس (Henrik Bruus) استاد گروه فیزیک دانشگاه فنی دانمارک، دارای B.Sc. در ریاضیات و فیزیک، ژوئن 1984، موسسه نیلز بور، دانشگاه کپنهاگ، کارشناسی ارشد در فیزیک، آگوست 1986 موسسه نیلز بور، دانشگاه کپنهاگ، و Ph.D. در فیزیک، می 1990 موسسه نیلز بور، دانشگاه کپنهاگ می باشد.

کتاب های هنریک بروس