انیس خوش لهجه صدق

انیس خوش لهجه صدق

انیس خوش‌لهجه‌ صدق لیسانس مترجمی زبان روسی، فوق لیسانس روانشناسی بالینی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های انیس خوش لهجه صدق

نظریه خانواده درمانی بوون


فروید و روان کاوی