ک م راماچاندران

ک م راماچاندران

ک م رامـاچاندران (K.M. Ramachandran) از نظر آکادمیک لیسانس خود را در اقتصاد، کارشناسی ارشد در ادبیات انگلیسی، MBA در مدیریت عمومی، مدرک تحصیلات تکمیلی در مدیریت منابع انسانی (PGD-HRM)، برنامه توسعه مدیریت (MDP) از IIM-A، دیپلم در HR (HR Gurukul) از مرکز آموزش مدیریت تاتا، پونا (TMTC)، علاوه بر کارگاه ها و سمینارهای مهم مختلف. رام علیرغم برنامه شلوغ خود، به طور فعال در فعالیت های مختلف رفاه اجتماعی و انجمن های حرفه ای شرکت دارد. او یکی از اعضای فعال انجمن های مختلف جامعه و رئیس فعلی احمدآباد کرالا سماجام است. وی همچنین در گذشته به عنوان نایب رئیس در صندوق خیریه ASIA، رئیس هیئت مدیره، AKS Education Trust و غیره فعالیت داشته است. آقای رام به مدت 4 سال در هیئت مدیره "کارشناسان منطقه آکادمیک" موسسه مدیریت نیرما، احمدآباد و همچنین در "کمیته بهداشت و درمان" اتاق بازرگانی و صنعت گجرات در کنار کمیته های مختلف انجمن جشنواره صنایع ناواراتری گجرات فعال بود. (GNIFS) (که بزرگترین Garba را در گجرات انجام می دهد)، و غیره. مشارکت های بی بدیل او، در هر کجا که مشارکت داشته باشد، کاملاً قابل مشاهده است، که از طریق نهایت تعهد، فداکاری، رهبری رویایی و تفکر متفاوت حاصل می شود.

کتاب های ک م راماچاندران