کریستین ای لاولس

کریستین ای لاولس

کریستین ای. لاولس، مدیر بخش قلب و عروق پیشگیری و ورزش، دانشیار پزشکی داخلی، بخش پزشکی قلب و عروق، موسسه تحقیقات قلب و ریه دیویس، مرکز پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو، کلمبوس، OH می باشد.

کتاب های کریستین ای لاولس