دیوید پرلماتر

دیوید پرلماتر

دیوید پرلماتر یک پزشک و نویسنده مشهور آمریکایی در ناپل، فلوریدا است. پرلماتر نویسنده کتاب های سلامت است و به دلیل حمایت از رویکردی کاربردی و کل نگر برای درمان اختلالات مغزی شناخته شده است. پرلموتر به عنوان مشاور پزشکی برای نمایش دکتر اوز و سلامت مردان خدمت می کند.
پرلماتر کتاب مغز دانه را نوشت که در سپتامبر 2013 منتشر شد و این مفهوم را ترویج کرد که گلوتن باعث بیماری‌های عصبی می‌شود که به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل شد.
اگرچه او در درجه اول یک محقق پزشکی نیست، اما در ادبیات پزشکی منتشر شده است. او رئیس مرکز بهداشت پرلموتر تا زمان فروش آن در سال 2015 بود.

کتاب های دیوید پرلماتر

غلات و مغز ما