تروند برگ اریکسن

تروند برگ اریکسن

تروند برگ اریکسن (متولد 3 اکتبر 1945) مورخ نروژی اندیشه ها، نویسنده غیرداستانی و سردبیر مجله است. او در اوور ایکر در بوسکرود به دنیا آمد. پایان نامه او در سال 1975 درباره اخلاق ارسطو بود. او از سال 1990 به عنوان استاد دانشگاه اسلو منصوب شد. وی از سال 1989 تا 1993 مجله Samtiden را سردبیر کرد و تعدادی کتاب منتشر کرد.

کتاب های تروند برگ اریکسن

نیچه و مدرنیته


تاریخ زمان