محمد قولی میاب (کوثر)

محمد قولی میاب (کوثر)

متولّد مرداد ماه ۱۳۳۰ در «روستای میاب» از توابع شهرستان «مرند» هستم. پس از پایان دوره ۶ ساله ابتدایی به تهران آمدم. ضمن کار کردن به تحصیل پرداخته و فوق دیپلم فنّی گرفتم. از دوران کودکی و از کلاس سوم ابتدایی شعر می گفتم. در سال ۱۳۵۵ وارد آموزش و پرورش شدم و ضمن شغل دبیری با کانون های شعرا و نویسندگان مناطق مختلف آموزش و پرورش همکاری کردم. پس از انقلاب با کارشناسی ادبی امور تربیتی استان تهران همکاری کرده و پس از طیّ دوره های کتابداری و ادبیّات کودک و نوجوان به عنوان داور، مدرّس و مسئول کانون شعرا و نویسندگان فعّالیت کردم. در سال ۱۳۷۳ با همکاری دو نفر از همکاران فرهنگی، «انجمن ادبی افق» را تأسیس کردیم که این انجمن در جذب و شکوفایی استعداد نوجوانان شاعر و نویسنده بسیار مؤثّر بو

کتاب های محمد قولی میاب (کوثر)

مجموعه شعر چلچراغ


مشق شاعری