ریچارد اوستین

ریچارد اوستین

 ریچارد اوستین (RICHARD L. AUSTIN)، دانشیار زراعت و باغبانی در دانشگاه نبراسکا، لینکلن است. او یک معمار منظر دارای مجوز در کانزاس و نبراسکا و عضو انجمن معماران منظر آمریکا است.

کتاب های ریچارد اوستین

اصول و مبانی محوطه سازی