یاسر عبدالزهراء

یاسر عبدالزهراء

دکتر"یاسر عبدالزهرا الحجاج" متولد سال 1357، عضو هیات علمی دانشگاه بصره است و رایزن فرهنگی جمهوری عراق در ایران می باشد.

کتاب های یاسر عبدالزهراء