مایکل شاتوک

مایکل شاتوک

مایکل شاتوک (Michael Shattock) پژوهشگر افتخاری در دانشگاه آکسفورد و مدیر ثبت سابق دانشگاه وارویک است. او بنیانگذار MBA موسسه آموزش UCL در مدیریت آموزش عالی است.

کتاب های مایکل شاتوک

کارآفرینی گرایی