کورتیس جی گراوفورد

کورتیس جی گراوفورد

کرتیس جی کرافورد رئیس و مدیر عامل شرکت XCEO، Inc.، یک شرکت مشاوره متخصص در رهبری اجرایی و حاکمیت شرکتی است. او نویسنده کتاب ظهور شرکتی: اصول X برای رهبری افراطی شخصی (0976901900) است. <P>او کار خود را به عنوان مهندس سیستم در شرکت IBM آغاز کرد.

کتاب های کورتیس جی گراوفورد

منتوری