یانگمی مون

یانگمی مون

یانگمی مون یانگ مون، پروفسور دونالد کی دیوید در مدیریت بازرگانی در مدرسه بازرگانی هاروارد است. در حال حاضر یکی از محبوب ترین دوره ها را در برنامه MBA ارائه می دهد. او همچنین اولین دریافت کننده فلوشیپ دانشکده هلمن است که به دلیل تمایز در تحقیقات اعطا شده است.

کتاب های یانگمی مون

متفاوت بودن