احمد مجدالاسلام کرمانی

احمد مجدالاسلام کرمانی

احمد مجدالاسلام (۱۳۴۲–۱۲۸۸هـ. ق) روزنامه‌نگار، سیاستمدار، نویسنده، شاعر و چهره سرشناس علم و ادب کرمان به سال ۱۲۸۸ هـ. ق در کرمان متولد شد. وی نبیرهٔ حسنعلی‌بیک و ندیدهٔ خاندان‌قلی‌بیک افشار است. وی از اعضای انجمن باغ میکده بود. در شش سالگی به مکتب رفت و تحصیلات ابتدایی را در مدرسه خاندانقلی بیگ به پایان رساند. صرف و نحو را نزد ناظم‌الاسلام کرمانی و مقدمات را در محضر شیخ ابوجعفر کرمانی به پایان برد. ملارحمت‌الله کرمانی معلم منطق و اصول او بود و سطح فقه را نزد ملاعبدالله راینی گذراند. در سال ۱۳۰۸ ق که بیست ساله شد برای ادامه تحصیل رهسپار اصفهان گردید و به ترتیب در حلقه درس آیات محمدباقر فشارکی، میرمحمدتقی مدرس و سید محمدباقر درچه‌ای که به او اجازه و تصدیق اجتهاد دادند، قرار گرفت.

کتاب های احمد مجدالاسلام کرمانی

سفرنامه کلات


تاریخ انحطاط مجلس