جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی پژوهشگر، نویسنده و دانشیار روابط بین‌الملل در گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضو شورای علمی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و عضو شورای علمی مؤسسه مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌باشد. ایشان همچنین از اعضای شورای مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هستند. وی در شکل‌گیری رشته مطالعات روسیه در دانشگاه تهران نقش مؤثری داشته و با توجه به تلاش‌های آکادمیک بی‌وقفه، نقش بسزایی در تقویت بنیادهای علمی این رشته تحصیلی نوپا در ایران داشته‌است.

کتاب های جهانگیر کرمی