ایرج نوروش

ایرج نوروش

ایرج نوروش متولد سال 1323، استاد بازنشسته دانشکده مدیریت حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، دانشگاه تهران ، حسابداری ۱۳۷۱، M.S ، Golden gate university ، Accounting ۱۳۵۲ ← ۱۳۵۳، کارشناسی ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ، حسابداری ۱۳۴۸ ← ۱۳۵۲ است.

کتاب های ایرج نوروش

اصول حسابداری (2)