ماتیلد فستیگ

ماتیلد فستیگ

من مدیر پروژه و همکار Civita، یکی از بانفوذترین اندیشکده های نروژ، هستم، جایی که به طور مرتب پادکست هفتگی آن "Liberal Halvtime" را میزبانی می کنم. آثار منتشر شده من عبارتند از: آزادی انتخاب، شهروند و جامعه، و تورکل آشهوگ و اندیشه اقتصادی تاریخی نروژ: بازنگری یک اقتصاددان پیشگام نروژی فراموش شده. من کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی نروژ، لیسانس و فوق لیسانس خود را در تاریخ ایده ها از دانشگاه اسلو، و دکترای خود را در تاریخ اقتصادی ایده ها از دانشگاه ارفورت دریافت کردم.

کتاب های ماتیلد فستیگ

پس از پایان تاریخ