رابرت اروین روتبرگ

رابرت اروین روتبرگ

رابرت اروین روتبرگ، متولد 1935، استاد بزرگ رشته‌‌های علوم سیاسی، حکمرانی و سیاست امور خارجه دانشگاه هاروارد است. این نویسنده، اندیشمند، پژوهشگر و فیلسوف سیاسی، سال‌ها رئیس افتخاری بنیاد صلح جهانی و عضو آکادمی علوم و هنرهای آمریکاست. از او تاکنون ده‌ها کتاب درباره‌ی شیوه‌های حکمرانی و مسئله‌ی فساد و مبارزه با آن منتشر شده‌است.

کتاب های رابرت اروین روتبرگ

فسادستیزی