مجید رحمانی صانع

مجید رحمانی صانع

مجید رحمانی صانع متولد سال 1349، در مجلات گل اقا و طنز و کاریکاتور و روزنامه های قدس و خراسان و شهرآرا وهفته نامه سلامت آثار چاپی دارم و فعلا در ماهنامه های طنز بچه مشهد و ستون آزاد و روزنامه وقایع اتفاقیه قلم می زند.

کتاب های مجید رحمانی صانع

دست انداز