بس اچ مارکوس

بس اچ مارکوس

بس اچ. مارکوس (متولد 1961) یک روانشناس سلامت بالینی آمریکایی و محقق تغییرات رفتار سلامت است. او در حال حاضر استاد علوم رفتاری و اجتماعی در دانشگاه براون است و قبلاً به عنوان رئیس دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه براون خدمت کرده است. قبل از آمدن به براون، مارکوس بنیانگذار مؤسسه UC San Diego برای بهداشت عمومی بود.
مارکوس مدرک B.A. از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس در سال 1984. او کارشناسی ارشد خود را به پایان رساند. و Ph.D. در روانشناسی بالینی در دانشگاه آبرن در سال های 1986 و 1988.
در سال 2017، بس مارکوس رئیس دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه براون شد و جانشین رئیس تری فاکس وتل شد. در طول تصدی او، مدرسه مرکز بحث و جدل های نارسایی جنسیتی با شروع سریع بود. مارکوس در سال 2020 جانشین Ashish Jha شد.

کتاب های بس اچ مارکوس