مایکل هیت

مایکل هیت

مایکل اس. هیت متولد سال 1955 ، نویسنده ، وبلاگ نویس ، سخنران و مدیرعامل و موسس "مایکل هیت و شرکت" است. وی چندین کتاب در مورد رهبری ، بهره وری و تعیین هدف نوشته است.

کتاب های مایکل هیت

مجالی برای تمرکز