مارتین هیوئینگز

مارتین هیوئینگز

مارتین هیوئینگز متولد ۱۹۵۴، بیش از ۳۰ سال در بسیاری از کشورها از جمله سوئد، ایتالیا، مالزی و استرالیا انگلیسی تدریس کرده است. از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ او به تدریس زبان انگلیسی برای مقاصد آکادمیک در دانشگاه بیرمنگام پرداخت و از آن زمان به عنوان نویسنده و مشاور آزاد فعالیت می‌کند.

کتاب های مارتین هیوئینگز