جنیفر رکیو لبدیف

جنیفر رکیو لبدیف

جنیفر رکیو لبدیف در اصل برای تدریس زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی توسط ایالت پنسیلوانیا گواهینامه دریافت کرد، اما بعداً در حین زندگی و تحصیل در مسکو، روسیه، به وظیفه واقعی خود به عنوان یک معلم زبان انگلیسی پی برد. مدرک کارشناسی او از کالج Bryn Mawr و مدرک کارشناسی ارشد از کالج Middlebury در رشته مطالعات روسی است. او تدریس زبان انگلیسی را در سال 1996 آغاز کرد، ابتدا به عنوان یک مربی خصوصی و سپس در کلاس درس. تجربه تدریس او زمانی که در سال 2001 به ایالات متحده بازگشت گسترش یافت و متعاقباً از کلاس EFL به کلاس ESL نقل مکان کرد. او با گذشت زمان برنامه تربیت معلم را هماهنگ و تدریس کرد، یک مجله ادبی تأسیس کرد و حتی یک مجموعه 4 سطحی برای برنامه درسی نویسندگی مدرسه نوشت.

کتاب های جنیفر رکیو لبدیف

Vocabulary Power 1


Vocabulary Power 2 Practicing Essential Words


Vocabulary Power 3