لادن حیدری

لادن حیدری

لادن حیدری متولد سال 1357، دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ‌ارشد حقوق است و از ابتدای دولت یازدهم تاكنون به‌ عنوان مدیركل دفتر حقوقی و مالكیت معنوی این وزارتخانه مشغول به خدمت بوده است. طرح‌هایی همچون صیانت از حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در دوره مسئولیت قبلی حیدری تدوین شده است.

کتاب های لادن حیدری